Select your language

Testamentvm Baharv

Matthew 1
Matthew 2
Matthew 3
Matthew 4
Matthew 5
Matthew 6
Matthew 7
Matthew 8
Matthew 9
Matthew 10
Matthew 11
Matthew 12
Matthew 13
Matthew 14
Matthew 15
Matthew 16
Matthew 17
Matthew 18
Matthew 19
Matthew 20
Matthew 21
Matthew 22
Matthew 23
Matthew 24
Matthew 25
Matthew 26
Matthew 27
Matthew 28

1 Kapada ſůdahani Sabbath, tatkala jang pertamahari d’jůmäd ija berridůp, datang Maria Magdalena, daan Mariam jang lain, akan meliat jang zerat.
2 Makka liatla, ſawatů gůmpa-bůmi baſſar menjadi, karna jang malaikat Allah tůrůn dari ſůrga, daan datang, bergůlir jang batů dari dapan pintů, daan mendůdůk atasn’ja.
3 Makka růpan’ja jadi ſeperti jang kilat, daan baid’jůn’ja půteh ſeperti ůmbůn.
4 Makka karan takůttan dia, terkedjůt ůrang d’jaga, makka růpan’ja jadi ſeperti mauti.
5 Makka malaïkat britau, daan meng-ůtſiap akan parampůan d’jang-an mů bertakůt, karna aků tau kamů tſiari Ieſum jang ada menjadi berkrůs.
6 Dia tiada ſini, karna dia ija berbangkit, ſeperti dia ada meng-ůtſiap: mar ſini, liat tůmpat kamana tůaků ada berbaring.
7 Daan pergi ſigra, britau akan můritn’ja makka dia jadi berbangkit, daan liat: dia pergi dapan mů ka Galilea, deſana ada mů meliat dia: liatla, aků ada britau mů.
8 Makka deanja pergi lacas dari zerat dang-an takůttan, daan maha ſůkahan, daan melari, bertsjeritra akan můritn’ja.
9 Makka ſettela deaan’ja pergi akan bertsjeritraja akan můritn’ja, liatla Ieſus bertůmů akan dean’ja, daan meng-ůtſiap: Tabé, makka deanja datang, daan memegang kakinja, daan berſed’jůt hadpann’ja.
10 Makka Ieſus britau akan dean’ja: d’jang-an takůt, pergila daan tsjaritra akan ſůdarahků, agar dean’ja pergi ka Galilea, de ſana adan’ja meliat aků.
11 Settela dean’ja ſůda pergi, liatla, barang dari ůrang ber’jaga datang dalam kůta, daan tsjaritran’ja akan Chali ſegala jang menjadi de ſana.
12 Makka dean’ja berkampůng dang-an mantri, daan ſettela ija meſiaurat, de berin’ja draham mamůr akan půngawa.
13 Daan meng-ůtſiap: berkattala makka můritn’ja mendatang mantsjůri dia kawaktů malam, ſedang kamů bertidůr.
14 Makka d’jikkelů de ding-ern’ja Sabandar, kita berin’ja tahů, daan melapas akan kamů.
15 Settela dean’ja ſůda meng-ambil jang draham, membůatn’ja ſeperti dean’ja menjadi beraid’jer: makka kattahan ini menjadi berrawajat de antara Iahůdi, ſampey hari ini.
16 Makka jang můrit ſablas pergi ka Galilea, atas bůkit jang de faſůrůhn’ja Ieſus.
17 Makka ſettela dean’ja meliat dia, berſed’jůtnja kadapan dia, daan berang dean’ja berkalůwi.
18 Makka Ieſus mampir dean’ja, berkatta dang-ann’ja, daan meng-ůtſiap: kami jadi memmeri ſegala kawaſſahan de dalam ſůrga daan atas bůmi.
19 Karna itů pergila meng-aid’jer ſegala manůſea, bermandin’ja dalam namma Bappa, jang Anak, daan jang Růah ůlkadůs,
20 (-) meng-aid’jern’ja berpůtůs ſegala jang de paſſanků akan kamů, daan liatla, aků jadi kaſertamů ſedekala hari ſampey ka ſůdahan důnja, Amin.